Meryl – Band Sot Lyrics

[Intro]
Band sot
Non pa mandé’m Whats App
Band sot, non pa mandé’m Whats App
Band sot, non pa mandé’m “what’s up”

[Refrain]
An vwè yo agi an simin, pren’y en solo
Si ou byen épi tout moun, ou kay byen é salop
Band sot, non pa mandé’m Whats App
Band sot, non pa mandé’m “what’s up”
Pli lanné kay pasé, pli yo kay trouvé mwen mové
Délè pwop fanmiw sa vann’ou ba tibwen lové
Band sot, non pa mandé’m Whats App
Band sot, non pa mandé’m “what’s up”

[Couplet 1]
Tan an pa sa wè exprésyon fidjiw pandan lacolad
An kay méfyé mwen a mô si nou té pou menm fè an collab
Pli an malonèt f*ck up, pli i kay adorab
É kwè mwen karma la vif, zot kay inconsolab
A fos ba moun lov an imunisé, an finn épi sa, byen di yo kè sé mwen ki di sa
Wè an fini misé si yo, an vwè dé sal épizod
An vwè rol a yo dépi lisé, réversibilité, yo ni plizyè visaj
Lè ou bel, yo kay vin imisé yo fidélisé, yè enko inimitié

[Refrain]
An vwè yo agi an simen pran’y an solo
Si ou byen épi tout moun ou kay byen é salop
Bann sot non pa mandé’m WhatsApp
Bann sot non pa mandé’m whatsupp
Pli lanné kay pasé pli yo kay trouvé mwen mové

Délè pwop fanmi’w sa vann ou ba tibwen lové
Band sot non pa mandé ‘m WhatsApp
Band sot non pa mandé’m whatsupp

[Couplet 2]
Dé kalité bel fransé
Tou sa pou anvoutéw
Mwen man sanfouté, an ka floutéw kon Black Mirror
Fèmen zyéw, pa kouté
Ayen yo pa fouté
An zèb ou yo kay brouté, yo tout koté, non pas d’mirage
Ba sa ki té la épi ki la ankò
Dépi le starting block yo ka trust
p*ssy ka fè grand gest
Ba kisa yo ka pran kon yo, man épi lé menm moun an pa ni guest

[Refrain]
An vwè yo agi an simin, pren’y en solo
Si ou byen épi tout moun, ou kay byen é salop
Band sot, non pa mandé’m Whats App
Band sot, non pa mandé’m “what’s up”
Pli lanné kay pasé, pli yo kay trouvé mwen mové
Délè prop fanmiw sa vann’ou ba tibwen lové
Band sot, non pa mandé’m Whats App
Band sot, non pa mandé’m “what’s up”

[Outro]
Band sot, bann sot
Band sot, non pa mandé’m Whats App
Band sot, non pa mandé’m “what’s up”
No no
Egotrip
Ayo Marcus (Woy baby !)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *